Leiebetingelser for bobil 2019.
Heistad Bil&Caravan
Tlf:35569890Høysesong 1/5-31/8-år og pinse/ påske.

4 pers. Bil Carado T448  2017 modell                                                    kr. 1860,-                    13.000,-

4/5 pers. Bil Adria Matrix 670  2015 modell                                            kr.1860,-                     13.000,-

2-3 uke minus 10%     Helgeleie bil høysesong kr:5500,-      Lavsesong 25%
Kjøring inkl. pr dag 300 km. Tillegg utover dette kr 3,50 pr km.PS: Det er ikke noe utstyr i bil/vognene.
Inkl. 25m kabel og 2 kjøreklosser, 1 gass, forsikring og veihjelp, se egenandel.

PS: Bobilen er røykfrie og dyrefrie, overtredelse er gybyrbelagt.Leietaker /sjåfør:
Leietaker må være fylt 25 år og innehaver av gyldig førerkort klasse B.Bestillingsgebyr del av leien:
Ved bestilling undertegner leietaker en avtale og leietaker må innbetale forskudd med
kr.2500,00. for bobil. Tilbakebetales ikke ved avbestilling.
Forskudd; 50 % av leien betales uoppfordret 30 dager før leieperiodens første dag.
Konto: 6250.05.09320 Tilbakebetales kun ved legeattest.
Restbeløp; betales senest ved utlevering av bobil/vogn i tillegg til depositum.Depositum/Egenandel v/skade Bobil kr. 10.000,-- Brann/Tyveri kr 4000,- Veihjelp kr 1000,-Ut-/ innlevering:
De fleste ut- og innleveringer skjer på fredager eller mandager. Utlevering mellom kl. 14.00 til 16.00, innlevering mellom kl. 08.00 til 10.00.
Ved for sen tilbakelevering belastes med 2 dags leie for påbegynt døgn, dersom annet ikke er avtalt.
Bobilen skal være godt rengjort inn - og utvendig samt toalett, likeledes skal toalett og avfallstank være tømt. Bobilen skal tilbakeleveres med full drivstofftank. Gassforbruk avregnes med kr 220,00 pr påbegynt flaske.Bompenger/Bøter.
Parkeringsbøter, bompasseringer o.l. belastes leietaker i ettertid. I tillegg kommer et administrasjonsgebyr på 30 %. Skader: Om uhellet er ute meld omg. ifra til utleier slik at reprasjon kan forbredres.
Skader som forårsakes av leietaker under leieforholdet belastes etter kostnaden for reparasjon (ikke dekt av forsikring). Bulker og småskader som reduserer bilens verdi belastes etter takst. Dersom forsikringen må benyttes for å dekke skaden, belastes egenandelen på
Bil kr 10.000,- . Depositumet er lik egenandelen.
Leietakers ansvar:
Bobilen gjennomgår en kontroll før utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for bobilen ved bl.a. å kontrollere / etterfylle nødvendig olje, vann på radiator m.m. Vi forutsetter en forsiktig behandling av bobilen/vogn slik at turen blir vellykket.Dersom uforutsette problemer oppstår, er leietaker pliktig å ta kontakt med utleier for å prøve å løse problemet. Erstatning for evt. uforutsett redusert bruk av utleieobjekt gis ikke. Feil og mangler rapporteres ved tilbakelevering. NB: Se for øvrig egen info i bobilen for ytterligere opplysninger i instruksjonsbok.Avbestilling: Kun med gyldig legeattest

Havari:
Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade eller motorhavari o.l. på den bestilte bobil. Innbetalt depositum og restleie fåes da uavkortet tilbake. Imidlertid gjør vi vårt beste for å finne en annen bobil. Oppstår feil / skade underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager som bobilen er til reparasjon, men ikke forsinkelse vedr. reparasjon som er under 24 timer. Dersom leietaker velger å ikke bruke tid på reparasjon gis ingen refusjon.
Dersom feilen beviselig skyldes leietaker gis ingen refusjon.

Forsikring:
Leieprisen inkluderer kasko og ansvarsforsikring. Ved ansvar- eller kaskoskade må leietaker betale egenandel på inntil kr. 10.000.- pr. skade. Ved glasskade er egenandelen kr 2.000,-. Ved tyveri eller ran dekker bobilens forsikring kun utstyr som tilhører bobilen.

Det anbefales at leietaker tegner egen reise- forsikring. Ved feil påfylling av drivstoff, bruk av rød diesel eller annen skade som leietaker er ansvarlig for og som ikke dekkes av kaskoforsikringen, må alle utgifter dekkes av leietaker. Bobilene er tilknyttet veihjelp i forsikringen el. lign.. RING FØRST TLF.33137744
NB! Ved skade må det alltid fylles ut skademelding. Se mappe i bilen.
Leieprisen:
Leien betales senest ved henting. Leieprisen er basert på at man ikke kjører over et vist antall kilometer pr.dag 300 km. Dersom man kjører utover dette, vil det beregnes et tillegg ( se prisliste) som avregnes ved ankomst.

Depositum:
Depositum er kr. 10000.-. Dersom bobilen leveres tilbake til avtalt tid, rengjort og uten skade, tilbakeføres depositum senest innen en uke. Ved skade, mangel på rengjøring, gass osv. belastes depositumet i hht til leieavtalen. Husk konto nr.

Rengjøring / tømming:
Bobilen skal leveres inn rengjort innvendig og utvendig
IKKE BRUK AVFETTING KJEMIKALER.
Ved manglende rengjøring belastes dette med satsene som nevnt under.
Ønsker du at vi tar rengjøringen / tømmingen, kan dette avtales på forhånd.

Utvendig vask kr. 1000,-
Innvendig kr. 1000,-
Tømming av toalett kr. 1200.-.
Overtredelse dyr og røykeforbud kr. 5000,-